Empatialupaus View

Katso ketkä eduskuntavaaliehdokkaat tekivät empatialupauksen!
Etsi ehdokkaasi täältä.

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Tiina Tuomela

Ehdokasnumero

81

Puolue

Suomen Kristillisdemokraatit

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Inhimillistä politiikkaa, erityisesti heikommassa asemassa olevien aseman puolustamista. Lapsiköyhyys, nuorten syrjäytyminen, muistisairaiden määrän kasvu, vammaisten asema. Tässä muutamia ryhmiä, jotka tarvitsevat inhimillistä Eurooppaa.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Mikaela Björklund

Ehdokasnumero

251

Puolue

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Olen lapsesta asti oppinut, että kaikki ihmiset ovat arvokkaita ja siltä pohjalta yritän kaikessa toimessani kunnioittaa toista. EU-parlamentissa pyrisin toimimaan kuuntelevana, reflektoivana sillanrakentajana. Opettajankouluttajana olen oppinut tunnistamaan syrjiviä käytänteitä ja lupaan vastustaa niitä. Enemmän osallisuutta edistäviä toimenpiteitä lisää ymmärystä ja tietoa.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Jaana Ylitalo

Ehdokasnumero

102

Puolue

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Euroopan Unionissa on edistettävä inhimillisempää päätöksentekoa. Eurooppa kuuluu ihmisille. Päätöksenteossa on tuotava ihmisoikeudet ja toistemme tasavertainen kohtelu esille.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Silja Keränen

Ehdokasnumero

240

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Olennaista on ottaa ihminen huomioon päätöksiä tehdessä. Ne erilaiset ihmiskohtalot. Ne, joihin päätökset vaikuttavat. Ne, jotka eivät pysty puhumaan puolestaan.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Sirpa Pietikäinen

Ehdokasnumero

52

Puolue

Kansallinen Kokoomus

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Yrittämällä suhtautua empaattisesti kaikkiin kohtaamiini ihmisiin ja kannustamalla myös kollegoitani toimimaan niin. Lupaan myös yrittää aktiivisesti puuttua tilanteisiin, joissa joku suhtautuu epäkunnioittavasti toista kohtaan. Empatia ihmisiä ja eläimiä kohtaan eivät ole toistensa vastakohtia vaan saman ilmiön jatkumia. Siksi pidän työtä sosiaalisen Euroopan ja eläinten hyvinvoinnin eteen tärkeänä.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Janne Parkkila

Ehdokasnumero

179

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Keskustelen tulevaisuuteen katsoen, puhumalla rakentavasti ja positiivisen kautta. Ajamani politiikka pyrkii edistämään inhimillisyyttä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta koko Euroopan unionissa.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Helena Marttila

Ehdokasnumero

92

Puolue

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Europarlamenttiin haluaisin viedä sosiaalityöntekijän asiantuntemusta ja sitä tietotaitoa, jota minulle on työurani aikana kertynyt: olen tehnyt töitä mm. turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa, lastensuojelussa ja Kenian slummeissa. Päätöksenteossa edistäisin erityisesti lapsivaikutusten arviointia, myös maahanmuuttopolitiikassa, ja pitäisin aktiivisesti yhteyttä järjestöihin ja käytännön työtä tekeviin. Unelmieni EU:ssa empatiakyky ulottuu ihmisten lisäksi myös eläimiin.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Annina Ruottu

Ehdokasnumero

36

Puolue

Suomen Keskusta

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Esa Erävalo

Ehdokasnumero

66

Puolue

Suomen Kristillisdemokraatit

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Pidän kristillisdemokraattisia ydinarvoja kunniassa EPP:ssa

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

SUSANNA KISNER

Ehdokasnumero

29

Puolue

Suomen Keskusta

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Euroopan parlamentissa haluan tehdä ihmisoikeuksia kunnioittavaa EU-politiikkaa, lisätä tasa-arvoa ja parantaa haavoittuvassa asemassa olevien asemaa ja olosuhteita.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Stina Wahlsten

Ehdokasnumero

268

Puolue

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Olen tasa-arvoisemman, ja ympäristöystävällisemmän, huomisen puolesta. Europarlamentin tulee keskittyä ihmisoikeuksien suojelemiseen. Poliittisten päätösten tekemisen tulee perustua ymmärrykseen ja tietoon, ei ennakkoluuloihin.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Olli-Poika Parviainen

Ehdokasnumero

244

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Kaiken politiikanteon on perustuttava aitoon dialogisuuteen ja ihmisoikeusperustaisuuteen. Päätösten on perustuttava tietoon, empatiaa unohtamatta.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Alviina Alametsä

Ehdokasnumero

230

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Rakennetaan siltoja, ei muureja. Rakennetaan rauhan, luonnon ja hyvinvoinnin Eurooppa. Euroopan parlamentin tulee keskittyä ihmisoikeuksien ja luonnon suojelemiseen, ja huomioida kaikkien päätösten vaikutukset näihin asioihin.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Tiina Ahlfors

Ehdokasnumero

163

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Vaalilupaukseni on tehdä työtä köyhyyden poistamiseksi. YK on linjannut tavoitteekseen poistaa köyhyys kaikissa muodoissaan vuoteen 2030 mennessä, ja EU:n tavoite on ollut puolittaa köyhyys 2020 mennessä, mutta talouskriisien ja vallinneen politiikan vuoksi köyhyys on lisääntynyt. Sosiaaliset oikeudet/sosiaalipolitiikka täytyykin nyt saada vahvempaan rooliin EU:ssa, siihen myös oma tavoitteeni nojaa. Kysehän on tässäkin ihmisoikeuksista! Ilmastonmuutoksen hillitseminen auttaa myös ekokatastrofien myötä lisääntyvään köyhyyteen.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Merja Kyllönen

Ehdokasnumero

168

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Tehdä työtä aina rauhan, rakkauden ja ihmisyyden perusajatukset mielessä, missä ja minkäläisten asioiden kanssa ikinä toiminkaan.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Anna Mäkipää

Ehdokasnumero

177

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Tehdään arjen rauhantyötä panostamalla ihmisoikeuksiin, ihmisten hyvinvointiin ja tasa-arvoon. Vahvistetaan demokratiaa ja oikeusvaltiota. Tuetaan ihmisoikeuksien toteutumista sekä mielipiteen- ja järjestäytymisvapautta. Torjutaan rasismia ja vihapuhetta.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Saara Hyrkkö

Ehdokasnumero

238

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Viime vuodet ovat osoittaneet, että ihmisoikeudet, tasa-arvo ja oikeusvaltio tarvitsevat puolustajia. Haluan rakentaa Euroopan unionia, joka torjuu köyhyyttä, parantaa tyttöjen ja naisten asemaa sekä puolustaa jokaisen ihmisarvoa ja oikeutta elää. EU voi ja sen tulee toimia tinkimättömästi näiden asioiden puolesta Euroopassa ja maailmalla.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Catharina von Schoultz

Ehdokasnumero

262

Puolue

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Kuuntelemalla ja kohtaamalla toisiamme kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti voimme edistää empaattista politiikkaa. Voimme olla asioista eri mieltä, mutta meidän tulee aina kunnioittaa toistemme oikeutta ilmaista mielipiteensä. Emme saa tarkoituksella loukata ketään menemällä henkilökohtaisuuksiin.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Lotta Alhonnoro

Ehdokasnumero

231

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Jokainen ihminen on arvokas ja ansaitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi. Haluan edistää oikeudenmukaista, tutkittuun tietoon ja kattavaan vaikutusten arviointiin perustuvaa päätöksentekoa. Euroopan on pidettävä kaikki mukana.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Rauli Virtanen

Ehdokasnumero

249

Puolue

Vihreä liitto

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Pitämällä esillä pakolaisiin ja maahanmuuttajiin liittyvää keskustelua ja sitä ymmärrystä, jonka olen vuosikymmenien varrella hankkinut maailman konfliktialueilla. Informaatio ja kohtaamiset lisäävät ymmärrystä ja vähentävät vieraan pelkoa.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Miila Halonen

Ehdokasnumero

166

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Uskon tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen yhteiskuntaan. Jokaisella tulisi olla lähtökohdistaan riippumatta mahdollisuus hyvään elämään. Niin rikkaus kuin köyhyys periytyvät, mutta muun muassa hyvällä ja kattavalla varhaiskasvatuksella, peruskoululla, ammattiopinnoilla ja laadukkaalla terveydenhuollolla voidaan estää kuilua kehittymästä ihmisryhmien välille.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Nils Torvalds

Ehdokasnumero

267

Puolue

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Olen aina ja tulen myös jatkossas tekeemään työtä sen eteen että Euroopan parlamentissa tehtävät päätökset ovat ihmisläheisiä, kunnioittavat ihmisoikeutta ja puolustavat yksilön oikeuksia. Empattista ilmapiiriä olen vaalinut viimeiset seitsemän vuotta parlamentissa ja teen sitä mielläni myös jatkossa.

Jaa ehdokkaan empatialupaus

Olen tehnyt empatialupauksen!

Nimi

Ida-Maria Skytte

Ehdokasnumero

266

Puolue

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Aion edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa tekemällä työtä ihmisoikeuksien puolesta. EU:n pitää ottaa vahvempi kanta ihmisoikeuskysymyksiin, mm. auttamalla maailman pakolaisia.

Jaa ehdokkaan empatialupaus