Empathy Movement logo

Lisää empatiaa maailmaan | Ymmärrystä ja välittämistä vihapuheen sijaan | Empatiaa yli rajojen 

Mitä empatia on?

Empatia on kykyä osallistua toisen ihmisen maailmaan ajatuksin, tuntein ja teoin. Tiedollinen empatia tarkoittaa aktiivista pyrkimystä ymmärtää muiden ajatuksia, arvoja, tunteita ja käyttäytymistä. Tunne-empatia viittaa tunteiden tunnistamiseen, samaistumiseen ja tunteiden säätelyyn. Käytösempatiassa muiden ymmärtäminen johtaa heidät huomioiviin tekoihin, kuten auttamiseen tai oman toiminnan muuttamiseen. Empatian eri tasot auttavat hahmottamaan sen eri ulottuvuuksia, mutta todellisuudessa ne kietoutuvat tiukasti yhteen.

 

 

Mitä empatia ei ole?

Empatian käsite sekoittuu arkikielessä joskus sympatiaan ja myötätuntoon, vaikka ne eivät ole empatian synonyymeja. Sympatiassa ja myötätunnossa on kyse tunteiden peilaamisesta ja jakamisesta. Nämäkin kertovat tunteiden empatiasta ja luovat usein halun ymmärtää toista ihmistä, mutta empatia on käsitteenä laajempi. Myötätunnon lisäksi empatian avulla pohditaan aktiivisesti toisen asemaa, tunnustellaan ja säädellään omia tunteita sekä tartutaan toimeen pielessä olevan tilanteen muuttamiseksi.

Voiko empatiaa oppia?

Empatian perusta on ihmisen biologiassa ja empaattinen käyttäytyminen on ihmisille tavallista ja yleistä. Usein empatiaa koetaan erityisesti läheisiä ja samankaltaisia ihmisiä kohtaan. Erilaisten ja kaukaisempien ihmisten tunteiden ja ajatusten ymmärtäminen on haastavampaa.

Empatian piiriä voi kuitenkin laajentaa tietoisen harjoittelun ja elämänkokemusten kautta. Luottamukselliset kohtaamiset, dialoginen vuorovaikutus ja oman empatian tietoinen pohdiskelu voivat lisätä empatiaa erilaisia ihmisiä kohtaan. Empatiaa voi opetella myös pelien ja tarinoiden kautta. Ensimmäinen askel kohti empatian piirin laajentumista on uteliaisuus muita kohtaan.

Miksi Suomen Pakolaisapu käynnistää Empatialiikkeen?

Jokainen meistä samastuu kaltaisiinsa ihmisiin, mutta empatiakyvyn tulee ulottua paljon laajemmalle. Olemme valtavien globaalien haasteiden äärellä. Ne vaativat ratkaisuja, jotka perustuvat erilaisten ihmisten kohtaamiseen, osallistumiseen ja toistensa ymmärtämiseen.

Olemme havainneet, että pakolaisuuden ja siirtolaisuuden ympärillä käytävästä keskustelusta puuttuu usein halua samaistua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää muiden näkökulmia. Maahanmuuttajat kohtaavat edelleen paljon ennakkoluuloja ja eriarvoista kohtelua.

Empatian avulla voimme lisätä kulttuurienvälistä ymmärrystä ja rakentaa toimivia väestösuhteita. Empatia auttaa ihmisiä kohtaamaan toisensa yksilöinä. Se purkaa pelkoja ja ennakkoluuloja. Empatia on avain hyvään yhteiseloon ja yhdenvertaiseen yhteiskuntaan. Suomalainen yhteiskunta tarvitsee ihmisten välistä luottamusta, joka on ollut sen menestystekijä. Siksi jokaisen meistä on ylitettävä totuttuja empatiarajojamme ja kohdattava ihmisiä niiden toisella puolella.

 

Empathy Movement ja yritykset

Jotta yritykset menestyisivät globaalissa kilpailussa, niiden on ymmärrettävä eri taustoista tulevien asiakkaiden tarpeita syvällisesti. Empaattinen yrityskulttuuri myös parantaa sekä työhyvinvointia että yhteistyön laatua ja sitä kautta työn tuloksia. Empathy Movement tuo esille empaattisia yrityksiä ja tuotteita sekä tarjoaa yrityksille koulutuksia empaattisen, kansainvälisen työpaikan rakentamiseen.

Empathy Movementin ystäväyritykset rakentavat kanssamme empaattisempaa Suomea kampanjayhteistyöllä. Edelläkävijäyrityksillä on tärkeä ääni yhteiskunnallisen keskustelun muovaamisessa empaattisempaan suuntaan. 

Mihin lahjoitetut varat käytetään?

Lahjoitetut varat käytetään Pakolaisavun työhön. Lahjoittajana olet mukana luomassa kestäviä ratkaisuja pakolaisten ja siirtolaisten hyväksi. Lahjoituksesi avulla tarjoamme koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksia, ehkäisemme konflikteja ja edistämme ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Tällä hetkellä teemme työtä pakolaisten parissa Ugandassa, Etiopiassa Myanmarissa ja Suomessa.

Tue toimintaamme