Lisää empatiaa europarlamenttiin!

Nimi

Helena Marttila

Ehdokasnumero

92

Puolue

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Europarlamenttiin haluaisin viedä sosiaalityöntekijän asiantuntemusta ja sitä tietotaitoa, jota minulle on työurani aikana kertynyt: olen tehnyt töitä mm. turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa, lastensuojelussa ja Kenian slummeissa. Päätöksenteossa edistäisin erityisesti lapsivaikutusten arviointia, myös maahanmuuttopolitiikassa, ja pitäisin aktiivisesti yhteyttä järjestöihin ja käytännön työtä tekeviin. Unelmieni EU:ssa empatiakyky ulottuu ihmisten lisäksi myös eläimiin.

Kutsu myös muut ehdokkaat tekemään empatialupaus: