Lisää empatiaa europarlamenttiin!

Nimi

Tiina Ahlfors

Ehdokasnumero

163

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Vaalilupaukseni on tehdä työtä köyhyyden poistamiseksi. YK on linjannut tavoitteekseen poistaa köyhyys kaikissa muodoissaan vuoteen 2030 mennessä, ja EU:n tavoite on ollut puolittaa köyhyys 2020 mennessä, mutta talouskriisien ja vallinneen politiikan vuoksi köyhyys on lisääntynyt. Sosiaaliset oikeudet/sosiaalipolitiikka täytyykin nyt saada vahvempaan rooliin EU:ssa, siihen myös oma tavoitteeni nojaa. Kysehän on tässäkin ihmisoikeuksista! Ilmastonmuutoksen hillitseminen auttaa myös ekokatastrofien myötä lisääntyvään köyhyyteen.

Kutsu myös muut ehdokkaat tekemään empatialupaus: