Lisää empatiaa europarlamenttiin!

Nimi

Miila Halonen

Ehdokasnumero

166

Puolue

Vasemmistoliitto

Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

Uskon tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen yhteiskuntaan. Jokaisella tulisi olla lähtökohdistaan riippumatta mahdollisuus hyvään elämään. Niin rikkaus kuin köyhyys periytyvät, mutta muun muassa hyvällä ja kattavalla varhaiskasvatuksella, peruskoululla, ammattiopinnoilla ja laadukkaalla terveydenhuollolla voidaan estää kuilua kehittymästä ihmisryhmien välille.

Kutsu myös muut ehdokkaat tekemään empatialupaus: