Lisää empatiaa europarlamenttiin!

Empatia on...


…kyky osallistua toisen ihmisen maailmaan ajatuksin, tuntein ja teoin. Olemme valtavien globaalien haasteiden äärellä. Ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja oikeudenmukainen maailmanlaajuinen pakolaispolitiikka vaativat poliittisia ratkaisuja, jotka perustuvat erilaisten ihmisten kohtaamiseen, osallistumiseen ja toistensa ymmärtämiseen. Tarvitsemme empaattisia tekoja, joiden vaikutukset tuntuvat lähellä ja kaukana.

Euroopan unionin perusarvoihin kuuluvat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä tasa-arvo. Viime vuosina olemme huolestuneena seuranneet näiden arvojen kyseenalaistamista ja jopa murtumista. Kun ihmisoikeuksia polkevat näkemykset uhkaavat koko eurooppalaista arvopohjaa, on aika tuoda lisää empatiaa Euroopan parlamenttiin.

Olemme havainneet, että pakolaisuuden ja siirtolaisuuden ympärillä käytävästä keskustelusta sekä päätöksenteosta puuttuu usein halu samastua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää muiden näkökulmia. Joidenkin EU-maiden tiukentaessa kantojaan turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttajia kohtaan on pidettävä huolta, että noudatamme kansainvälisiä sopimuksia ja sitoumuksia yhteisiä arvojamme kunnioittaen.

Poliittisten päätösten tekemisen tulee perustua ymmärrykseen ja tietoon, ei ennakkoluuloihin. Haastammekin europarlamenttivaaleihin ehdolla olevat tekemään empatialupauksen.

Ehdokkaalle, tee #empatialupaus


Empatialupauksen tehneet ehdokkaat lupaavat:

 • edistää empaattista ilmapiiriä Euroopan parlamentissa
 • tehdä ihmisyyttä ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa EU-politiikkaa
 • osoittaa empatiaa erityisesti niitä kohtaan, jotka ovat haavoittuvassa asemassa niin EU-rajojen sisä- kuin ulkopuolellakin.
  • Lataa neliön muotoinen kuva jpeg-muodossa

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  Helena Marttila

  Ehdokasnumero

  92

  Puolue

  Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Europarlamenttiin haluaisin viedä sosiaalityöntekijän asiantuntemusta ja sitä tietotaitoa, jota minulle on työurani aikana kertynyt: olen tehnyt töitä mm. turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa, lastensuojelussa ja Kenian slummeissa. Päätöksenteossa edistäisin erityisesti lapsivaikutusten arviointia, myös maahanmuuttopolitiikassa, ja pitäisin aktiivisesti yhteyttä järjestöihin ja käytännön työtä tekeviin. Unelmieni EU:ssa empatiakyky ulottuu ihmisten lisäksi myös eläimiin.

  Jaa ehdokkaan empatialupaus

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  Annina Ruottu

  Ehdokasnumero

  36

  Puolue

  Suomen Keskusta

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

  Jaa ehdokkaan empatialupaus

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  Esa Erävalo

  Ehdokasnumero

  66

  Puolue

  Suomen Kristillisdemokraatit

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Pidän kristillisdemokraattisia ydinarvoja kunniassa EPP:ssa

  Jaa ehdokkaan empatialupaus

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  SUSANNA KISNER

  Ehdokasnumero

  29

  Puolue

  Suomen Keskusta

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Euroopan parlamentissa haluan tehdä ihmisoikeuksia kunnioittavaa EU-politiikkaa, lisätä tasa-arvoa ja parantaa haavoittuvassa asemassa olevien asemaa ja olosuhteita.

  Jaa ehdokkaan empatialupaus

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  Stina Wahlsten

  Ehdokasnumero

  268

  Puolue

  Suomen ruotsalainen kansanpuolue

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Olen tasa-arvoisemman, ja ympäristöystävällisemmän, huomisen puolesta. Europarlamentin tulee keskittyä ihmisoikeuksien suojelemiseen. Poliittisten päätösten tekemisen tulee perustua ymmärrykseen ja tietoon, ei ennakkoluuloihin.

  Jaa ehdokkaan empatialupaus

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  Olli-Poika Parviainen

  Ehdokasnumero

  244

  Puolue

  Vihreä liitto

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Kaiken politiikanteon on perustuttava aitoon dialogisuuteen ja ihmisoikeusperustaisuuteen. Päätösten on perustuttava tietoon, empatiaa unohtamatta.

  Jaa ehdokkaan empatialupaus

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  Alviina Alametsä

  Ehdokasnumero

  230

  Puolue

  Vihreä liitto

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Rakennetaan siltoja, ei muureja. Rakennetaan rauhan, luonnon ja hyvinvoinnin Eurooppa. Euroopan parlamentin tulee keskittyä ihmisoikeuksien ja luonnon suojelemiseen, ja huomioida kaikkien päätösten vaikutukset näihin asioihin.

  Jaa ehdokkaan empatialupaus

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  Tiina Ahlfors

  Ehdokasnumero

  163

  Puolue

  Vasemmistoliitto

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Vaalilupaukseni on tehdä työtä köyhyyden poistamiseksi. YK on linjannut tavoitteekseen poistaa köyhyys kaikissa muodoissaan vuoteen 2030 mennessä, ja EU:n tavoite on ollut puolittaa köyhyys 2020 mennessä, mutta talouskriisien ja vallinneen politiikan vuoksi köyhyys on lisääntynyt. Sosiaaliset oikeudet/sosiaalipolitiikka täytyykin nyt saada vahvempaan rooliin EU:ssa, siihen myös oma tavoitteeni nojaa. Kysehän on tässäkin ihmisoikeuksista! Ilmastonmuutoksen hillitseminen auttaa myös ekokatastrofien myötä lisääntyvään köyhyyteen.

  Jaa ehdokkaan empatialupaus

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  Merja Kyllönen

  Ehdokasnumero

  168

  Puolue

  Vasemmistoliitto

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Tehdä työtä aina rauhan, rakkauden ja ihmisyyden perusajatukset mielessä, missä ja minkäläisten asioiden kanssa ikinä toiminkaan.

  Jaa ehdokkaan empatialupaus

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  Anna Mäkipää

  Ehdokasnumero

  177

  Puolue

  Vasemmistoliitto

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Tehdään arjen rauhantyötä panostamalla ihmisoikeuksiin, ihmisten hyvinvointiin ja tasa-arvoon. Vahvistetaan demokratiaa ja oikeusvaltiota. Tuetaan ihmisoikeuksien toteutumista sekä mielipiteen- ja järjestäytymisvapautta. Torjutaan rasismia ja vihapuhetta.

  Jaa ehdokkaan empatialupaus

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  Saara Hyrkkö

  Ehdokasnumero

  238

  Puolue

  Vihreä liitto

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Viime vuodet ovat osoittaneet, että ihmisoikeudet, tasa-arvo ja oikeusvaltio tarvitsevat puolustajia. Haluan rakentaa Euroopan unionia, joka torjuu köyhyyttä, parantaa tyttöjen ja naisten asemaa sekä puolustaa jokaisen ihmisarvoa ja oikeutta elää. EU voi ja sen tulee toimia tinkimättömästi näiden asioiden puolesta Euroopassa ja maailmalla.

  Jaa ehdokkaan empatialupaus

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  Catharina von Schoultz

  Ehdokasnumero

  262

  Puolue

  Suomen ruotsalainen kansanpuolue

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Kuuntelemalla ja kohtaamalla toisiamme kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti voimme edistää empaattista politiikkaa. Voimme olla asioista eri mieltä, mutta meidän tulee aina kunnioittaa toistemme oikeutta ilmaista mielipiteensä. Emme saa tarkoituksella loukata ketään menemällä henkilökohtaisuuksiin.

  Jaa ehdokkaan empatialupaus

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  Lotta Alhonnoro

  Ehdokasnumero

  231

  Puolue

  Vihreä liitto

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Jokainen ihminen on arvokas ja ansaitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi. Haluan edistää oikeudenmukaista, tutkittuun tietoon ja kattavaan vaikutusten arviointiin perustuvaa päätöksentekoa. Euroopan on pidettävä kaikki mukana.

  Jaa ehdokkaan empatialupaus

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  Rauli Virtanen

  Ehdokasnumero

  249

  Puolue

  Vihreä liitto

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Pitämällä esillä pakolaisiin ja maahanmuuttajiin liittyvää keskustelua ja sitä ymmärrystä, jonka olen vuosikymmenien varrella hankkinut maailman konfliktialueilla. Informaatio ja kohtaamiset lisäävät ymmärrystä ja vähentävät vieraan pelkoa.

  Jaa ehdokkaan empatialupaus

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  Miila Halonen

  Ehdokasnumero

  166

  Puolue

  Vasemmistoliitto

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Uskon tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen yhteiskuntaan. Jokaisella tulisi olla lähtökohdistaan riippumatta mahdollisuus hyvään elämään. Niin rikkaus kuin köyhyys periytyvät, mutta muun muassa hyvällä ja kattavalla varhaiskasvatuksella, peruskoululla, ammattiopinnoilla ja laadukkaalla terveydenhuollolla voidaan estää kuilua kehittymästä ihmisryhmien välille.

  Jaa ehdokkaan empatialupaus

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  Nils Torvalds

  Ehdokasnumero

  267

  Puolue

  Suomen ruotsalainen kansanpuolue

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Olen aina ja tulen myös jatkossas tekeemään työtä sen eteen että Euroopan parlamentissa tehtävät päätökset ovat ihmisläheisiä, kunnioittavat ihmisoikeutta ja puolustavat yksilön oikeuksia. Empattista ilmapiiriä olen vaalinut viimeiset seitsemän vuotta parlamentissa ja teen sitä mielläni myös jatkossa.

  Jaa ehdokkaan empatialupaus

  Olen tehnyt empatialupauksen!

  Nimi

  Ida-Maria Skytte

  Ehdokasnumero

  266

  Puolue

  Suomen ruotsalainen kansanpuolue

  Kerro lyhyesti miten aiot edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa?

  Aion edistää empaattista politiikkaa Euroopan parlamentissa tekemällä työtä ihmisoikeuksien puolesta. EU:n pitää ottaa vahvempi kanta ihmisoikeuskysymyksiin, mm. auttamalla maailman pakolaisia.

  Jaa ehdokkaan empatialupaus