Haastattelussa Sari Essayah

Sari Essayah

Empatia on… -haastattelusarjassa nostamme vaalien alla esille poliittisten vaikuttajien ajatuksia empatiasta, asenneilmapiiristä ja polarisaatiosta. Sari Essayah on Suomen Kristillisdemokraattien kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä. Essayahin empatiaesikuva on Äiti Teresa.

Milloin olet viimeksi ollut jonkun toisen kanssa eri mieltä, mutta kokenut ymmärrystä hänen näkökulmaansa kohtaan?

Aika usein politiikassa pystyy myös ymmärtämään toisen näkökulman ja perustelut vaikka ei olisikaan samaa mieltä lopputulemasta; tätä tapahtuu viikoittain.

Miten voimme yhteiskuntana puuttua populismiin ja ääriliikkeisiin?

Hyvä koulutustaso, mahdollisimman vapaa ja moniääninen media sekä tarvittava lainsäädännöllinen sääntely ääriliikkeisiin liittyen ovat tarvittavia keinoja.

Oletko itse joskus syyllistynyt populismiin tai ns. nopeaan voittoon?

Politiikassa usein poimitaan käyttöön vain niitä argumentteja, jotka tukevat omia näkemyksiä, tällaista valikointia olen varmasti tehnyt.

Hyvinvointivaltioiden oletetaan ottavan vastuuta globaaleissa kysymyksissä. Miten olet itse edistänyt globaalia empatiaa ja oikeudenmukaisuutta?

Perheenä olemme tukeneet kummilapsi-työn kautta useiden lasten elämää kehitysmaissa.

Tarvitseeko Suomi lisää empatiaa? Miksi?

Kyllä, toisen asemaan asettuminen auttaa aina rakentamaan lisää yhteisymmärrystä.